Bøger

Gaiagrafica

Gi’ den helt personlige gave

- en tegning ellet et originalt grafisk tryk

 

Kaj Smedemark

Biolog, tegner og grafiker

Naldmose 2, Fynshav, 6440 Augustenborg.

Mobil 24 93 83 47

smedemark@gaiagrafica.dk

Bibliografi:

Smedemark, Kaj (2015): Overlevelsesfilosofi. Ti tips til et liv med nærvær. E-bog. Griffle.

Friskolebladet: "Bogen er et gedigent, filosofisk arbejde, som er relevant for alle, der beskæftiger sig med ”værdier”, skønt Smedemarks værdier overvejende er mod-værdier i forhold til tidens dominerende trends..". "I ”Overlevelsesfilosofi” får Smedemark med stor grundighed og visdom skabt sammenhæng og klarhed i et stort stof: samfund, politik, skole, familie."

http://www.forlag.griffle.dk/#!overlevelsesfilosofi/eygf3

 

Smedemark, Kaj (2014): Læringens biologi og undervisning der virker. 2. udgave. KLIM.

Folkeskolen: "Læreres arbejde udspringer af intuition og erfaringsbaseret viden, og det er en tænkning om lærerarbejdet, der ikke går i spænd hverken med ældre forestillinger om lærerarbejdet som rationelt og fornuftsbetonet eller med nyere forestillinger om den refleksive lærer. Det er det, der gør denne bog spændende. Og når det så yderligere lykkes for forfatteren at knytte sine betragtninger om hjernen som udgangspunkt for læring sammen med blandt andet Klafkis og Bruners om dannelse og læring, gør det bare bogen endnu mere interessant."... "Årets bog om læring...".

http://klim.dk/bog/laeringens_biologi_og_undervisning_der_virker.htm

 

 

Smedemark, Kaj (2014): Naturfag er kulturfag. Om almendannelse i naturfagene.

http://ntsnet.dk/blog/ntsadmin/naturfag-er-kulturfag.

 

Smedemark, Kaj (2010): Livstegn. Fortællinger om de sidste oprindelige jægerfolk. BOD/Gaiagrafica.

Dansk Historisk Fællesråd/historie-on-line: "Forfatteren har på en glimrende måde prøvet at bibringe læseren/lytteren en fornemmelse af datidens menneskers tankeverden og levevis. Set i undervisningsøjemed har forfatteren efter min mening begået ikke mindre end en genistreg."

 

Smedemark, Kaj (2009): Biologihåndbogen - biologiske overblikstekster. Forlaget SYDFRUGT. University College Syddanmark.

Gymnasieskolen: "... siden billederne i Lieberkinds »Dyrenes Verden« ramte mig, før jeg kunne læse, har jeg troet, at biologi uden billeder er umuligt, men seminarielektor Kaj Smedemark har skrevet næsten 300 sider informationsmættet tekst ud fra en biosemiotisk tilgang..." . "... bruger også ord, der er nye for mig, fx semiotisk fitness, fordi biosemiotik er nyt for mig. Det er grænsefladen mellem naturvidenskab og kulturvidenskab, hvor man søger at forstå bioprocesserne på alle planer som et kompliceret system af kommunikation - tegn og betydning." "Bogen henvender sig til seminarieuddannede lærere, men vil kunne gøre gavn i et gymnasiums håndbogsbibliotek, hvor der vil være håndfast information at hente i forbindelse med læring af de færdigheder, som det forventes, nutidige elever mestrer, mens vi andre knap har dem efter et helt livs overvejelser over biologien og dens små og store sammenhænge - biosemiotik."

 

Smedemark, Kaj (1990): Naturtegning. Teknik og motiver. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.