Bogliste

Gaiagrafica

Vandplanetens grønne sange, tegninger og grafiske tryk


Kaj Smedemark

Forfatter, biolog og grafiker

Naldmose 2, Fynshav, 6440 Augustenborg.                             

Mobil 24 93 83 47

smedemark@gaiagrafica.dk

Gaiagrafica

Bibliografi


Smedemark, Kaj (2020):

Grønne sange til tiden. Vandplaneten II. Gaiagrafica/BoD. Lyrik og essay om naturens sammenhænge. Skønhed, visdom og omsorg for biodiversitet.


Smedemark, Kaj (2019): Vandplaneten. Sonetkrans og digte. Gaiagrafica/BoD. Digte om livets skrøbelighed og menneskelig overmod. Sonetten er skrevet under indtryk af den intense debat om klimaændringer, fald i biodiversitet, mangel på bæredygtig levevis og fravær af bevidsthed om Jorden som et sart, lukket geofysiologisk økosystem. Hardback og e-bog.

 

Smedemark, Kaj (2019): Tag lyset med 2. Gaiagrafica/BoD.

1978-2018 er den mest omvæltende periode i historien. Jeg fortæller om indvirkningen heraf på mit liv som højskolelærer.  "Tag lyset med 1 & 2" er en krønike om mit liv fra 1949-2018 og om min slægts historie fra 1600-tallet. Den er skrevet til mine børn, min familie og min slægt, men andre må gerne læse med. Uden erindring bliver vi hjemløse.  Bøgerne kan købes som hardback eller som e-bøger.

 

Smedemark, Kaj (2018): Tag lyset med 1. Gaiagrafica/BoD.

Uden livserindring bliver vi hjemløse. Mit liv er på samme tid ganske almindeligt og ganske unikt. Jeg skildrer dele af min slægts historie fra 1600-tallet til 2018. Jeg fortæller om mine oplevelser under rejsen fra bondedreng til akademiker. Jeg skiftede sprog undervejs fra husmandsstedet i Vestsalling over stationsbyen Durup i Nordsalling til Gymnasiet i Nykøbing Mors og videre til studiet af biologi i København og Lyon. Jeg afslutter med mit begyndende arbejdsliv som gymnasielærer i København og som højskolelærer på Danebod Højskole på Als. Bogen er skrevet til mine børn, min familie og min slægt, men andre må gerne læse med. Fås som hardback og som e-bog på fx https://www.saxo.com/dk/products/search?query=Kaj+Smedemark

 

Smedemark, Kaj (2015): Overlevelsesfilosofi. Ti tips til et liv med nærvær. E-bog. Griffle.

Friskolebladet: "Bogen er et gedigent, filosofisk arbejde, som er relevant for alle, der beskæftiger sig med ”værdier”, skønt Smedemarks værdier overvejende er mod-værdier i forhold til tidens dominerende trends..". "I ”Overlevelsesfilosofi” får Smedemark med stor grundighed og visdom skabt sammenhæng og klarhed i et stort stof: samfund, politik, skole, familie."

http://www.forlag.griffle.dk/#!overlevelsesfilosofi/eygf3

 

Smedemark, Kaj (2014): Læringens biologi og undervisning der virker. 2. udgave. KLIM.

Folkeskolen: "Læreres arbejde udspringer af intuition og erfaringsbaseret viden, og det er en tænkning om lærerarbejdet, der ikke går i spænd hverken med ældre forestillinger om lærerarbejdet som rationelt og fornuftsbetonet eller med nyere forestillinger om den refleksive lærer. Det er det, der gør denne bog spændende. Og når det så yderligere lykkes for forfatteren at knytte sine betragtninger om hjernen som udgangspunkt for læring sammen med blandt andet Klafkis og Bruners om dannelse og læring, gør det bare bogen endnu mere interessant."... "Årets bog om læring...".   

http://klim.dk/bog/laeringens_biologi_og_undervisning_der_virker.htm

 

Smedemark, Kaj (2014):  Naturfag er kulturfag. Om almendannelse i naturfagene.

http://ntsnet.dk/blog/ntsadmin/naturfag-er-kulturfag.

 

Smedemark, Kaj (2010): Livstegn. Fortællinger om de sidste oprindelige jægerfolk. BOD/Gaiagrafica.

Dansk Historisk Fællesråd/historie-on-line: "Forfatteren har på en glimrende måde prøvet at bibringe læseren/lytteren en fornemmelse af datidens menneskers tankeverden og levevis. Set i undervisningsøjemed har forfatteren efter min mening begået ikke mindre end en genistreg."

 

Smedemark, Kaj (2009): Biologihåndbogen - biologiske overblikstekster. Forlaget SYDFRUGT. University College Syddanmark.

Gymnasieskolen: "... siden billederne i Lieberkinds »Dyrenes Verden« ramte mig, før jeg kunne læse, har jeg troet, at biologi uden billeder er umuligt, men seminarielektor Kaj Smedemark har skrevet næsten 300 sider informationsmættet tekst ud fra en biosemiotisk tilgang..." . "... bruger også ord, der er nye for mig, fx semiotisk fitness, fordi biosemiotik er nyt for mig. Det er grænsefladen mellem naturvidenskab og kulturvidenskab, hvor man søger at forstå bioprocesserne på alle planer som et kompliceret system af kommunikation - tegn og betydning." "Bogen henvender sig til seminarieuddannede lærere, men vil kunne gøre gavn i et gymnasiums håndbogsbibliotek, hvor der vil være håndfast information at hente i forbindelse med læring af de færdigheder, som det forventes, nutidige elever mestrer, mens vi andre knap har dem efter et helt livs overvejelser over biologien og dens små og store sammenhænge - biosemiotik."

 

Smedemark, Kaj (1990): Naturtegning. Teknik og motiver. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.